вселена

Любов  Мъст  Вуду

Вуду -тайната магия на негрите-роби, отведени в Америка от Африка - днес се е разпространила по целия свят. Това е единственият езически култ, съумял да оживее с настъпването на цивилизацията. Любовната магия вуду се счита за една от най-силните. Но вудистите често я използват за друго. За отмъщение. Защото да отмъстиш на напусналия те любовник понякога е по-сладко, отколкото да го върнеш. Това за съжаление се прави и в България. Предлагаме ви този материал с познавателна цел и по-скоро да се предпазите от подобно вмешателство.

Кратък курс по история на вуду.

 “Вуду" на древноафриканския език на племето фон означава "дух". Общуване с вуду лоа ( или както го нарекли негрите от племето йоруба, дух-ориша),била религия на западноафриканските негри, заведени от испанците на Караибските острови. На духа принасяли кръвни жертви, а с помощта на барабани, музика и ритуален плясък вярващите изпадали в състояние на транс ( считало се, че вътре в човека в това време влиза духът). Забележителното е, че много от духовете по своя характер, така да се каже, и деяния напомняли християнските светии и древногръцките богове. Но испанците не искали нищо да знаят за това и се опитвали да покръстят  робите си в класическия католицизъм. За запазване на статуетката на някой дух, робът можело да се прости с живота си. И тогава негрите на Караибските острови, особено на Таити, сменили олтарите. Но под маската на светци, архангели и мадони те се покланяли на своите стари духове. Нито робовладелците, нито духовете не протестирали против това. И ето че четири години след като на Таити завели първия чернокож роб, против успокоилите се робовладелци на острова избухнало въстание. То било потушено, но обединените от вуду негри продължавали да се бунтуват докато не взели острова под свой контрол - по това време половината от него принадлежала на Франция и за потушаване на въстанието се отправил Наполеон. Все пак, на Таити той претърпял едно от първите си поражения. Интересното е, че  от самото си начало и до днес вуду бил таен култ. Незабележимият американски боклукчия е напълно възможно да се окаже магьосник вуду. Последователите на подобна практика не разгласяват това даже и сега.

В ХХ век столица на вуду станал Нови Орлеан - именно тук се преселили болшинството от таитянските негри. Атмосферата на града много хубаво описвали местните джазисти. Те казвали, че целият Нови Орлеан тогава е бил само музика, само любов и само смърт. И ако девойка поискала да привлече в обятията си джазовия тръбач от местния клуб, тя просто открадвала коса от главата на любимия си или нещо от този род, правела кукла вуду, набождала в сърцето, главата и краката й топлийки - и очарователният тръбач мислел за нея, стремял се към нейното сърце, а краката му сами го носели при девойката. Съпругата на този тромпетист ( имало е и такива случаи) можела да отмъсти, слепвайки на свой ред кукла вуду, символизираща разделящата ги, извиквала духа на разрушението и набождала в куклата топлийки - считало се, че девойката след това трябвало да заболее, да умре или да замине.

Над това може да се смеем колкото си поискаме. Но последователите на магията вуду твърдят, че тази магия работи.

назад