вселена

Рейки е хармония  Рейки е любов  Рейки е нежност  Рейки е живот

 

 

 

 

 

 

 

РЕЙКИ

 

ПОДАРЪК ОТ ВСЕЛЕНАТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейки е понятие, което вече е познато по целия свят, като японското изкуство за естествено изцеление чрез полагане на ръце, открито на границата на нашето столетие от Микао Усуи. Рейки - това отново откритото и възродено древно изкуство за лечение чрез метода на полагане на ръцете. Този метод е бил известен още в дълбока древност и често се споменава в Светото писание. В периода на земния живот на Исус много болни са идвали при Него и "Той, като полагал ръка на всеки от тях, ги изцелявал" (Евангелие от Лука 4,40)

 

Самата дума Рейки означава духовната енергия на Вселената и се състои от два иероглифа: Рей  и Ки. Рей е  божествено съзнание, мъдрост, идваща от Бога. Ки (чи, прана)- жизнената енергия, която е присъща на всичко живо на земята. Рейки е състояние, възникващо при съединението на земята и небето, при което човек се явява проводник, съединяващ ги в едно цяло.

Именно с тази енергия работят всички лечебни системи в света. Но за разлика от тях, при метода на Микао Усуи благодарение на специална "настройка", човекът получава възможност безпрепятствено да получава и предава вселенска енергия на всички живи същества - хора, животни, растения, като при това не полага никакви усилия и не употребява своята собствена енергия.

Процесът на оздравяването става на всички нива на вътрешните ресурси на организма и не изисква никакво вмешателство отвън.

 

Лечебната система Рейки възстановява в човека равновесието на всички системи и вътрешната хармония на целия организъм, изцелява физическото тяло, емоциите, ума и душата, връща чувството за спокойствие, безопасност и просперитет.

 

За духовния баланс допринасят също и някои етични принципи на Рейки. Те имат за цел да обърнат вниманието на човека върху неговия живот, върху неговия начин на общуване с околния свят. Те ни напомнят, че по-голямата част от нашите страдания и болести зависят от неспазването на елементарните божествени закон. По такъв начин самоусъвършенстването се явява неотменна част от системата на Усуи, тъй като той прекрасно е разбирал,че без съзнателното участие на самия човек никакъв лечебен процес не би имал необходимия резултат.

Един от основните моменти в практиката на Рейки се явява състраданието. По думите на самия Микао Усуи в Рейки ни е необходимо "усъвършенстване и преустройство на нашия живот по такъв начин, че ние бихме могли да освободим нашите близки от болести и емоционални страдания".

 

Системата Рейки е абсолютно безопасна не само за пациента, но и за лечителя, тъй като от този прост и естествен метод за духовно изцеление и самоусъвършенстване, може да се ползва всеки човек.

 

При това практикувайки Рейки няма нужда да се отказвате от своята роля в обществото, тъй като Рейки променя хората не отвън. Човек се пробужда отвътре.

Основателят на метода - християнският монах Микао Усуи е създал един нов метод за лечение, достъпен за всички хора, без да го затваря в рамките на някаква религиозна секта. Преди всичко методът на Усуи е едно от направленията на източната медицина, която по традиция се опира на духовни понятия. Освен това Рейки се явява обединяващо начало за всички хора, независимо от тяхното вероизповедание и не противоречащо на нито една религия. Самата система на Усуи не се явява нито религия, нито догма и въобще не зависи от вярата. Нещо повече - посредством Рейки хората започват по-дълбоко да усещат своята вътрешна връзка с изповядваната от тях религия, получават нова религиозна опитност.

Лечението с Рейки е оригинална терапия, която е основана на духовната енергия на Вселената. Чрез нея човек отначало получава изцеление, а след това се увеличава спокойствието и радостта от живота. Днес ни е необходимо усъвършенстване и преустройство на живота по такъв начин, че ние да освободим нашите близки от болестите и емоционалните страдания.

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудното видение на

доктор Усуи

 

 

 

 

 

 

 

Доктор Микао Усуи бил директор на християнска школа за момчета в Япония в края на деветнадесети век. Веднъж по време на служба децата го попитали как е лекувал Исус, поискали да им покаже как точно е ставало това. Той не знаел отговора на техните въпроси и постъпил в университета в Чикаго, където изучавал философия, християнската доктрина и Библията. Но и тук не можал да намери отговор на въпроса къде Исус е оставил формулата за изцелението. Запознал се с индуизма, будизма и други религии. Разбрал, че Буда е лекувал слепи, болни от туберкулоза и проказа. Върнал се в Япония и обиколил редица будистки храмове, търсейки отговора винаги на един и същ въпрос: "Пише ли в писанията за това как Буда е лекувал?". И получавал все един и същи отговор "Писано е за това". Прекарал много месеци в медитация и четене на сутри заедно с монасите в един дзенски храм край Киото. Научил китайски и санскритски. Именно в санскритския той открил някои символи и фрази, които биха могли да влизат във формулата на системата на мануалната терапия на Буда. Трябвало да организира тези открития, да им придаде практическа форма за тяхното използване. Затова решил да се оттегли в пост и да направи медитация, която да му помогне да получи видение, което да обясни загадката, която го вълнувала толкова години.

Взел със себе си само един мех с вода и се отправил към гората Кураяма. В продължение на двадесет и два дни той чел сутри, пял, молил се и медитирал. Рано сутринта, на изгрев слънце на двадесет и втория ден той видял изблик на светлина, която се приближавала към него много бързо. Тя докоснала челото му и той загубил съзнание. Но на разсъмване съзнанието му се върнало, видял приказно видение,в което участвали хиляди мехурчета оцветени във всички цветове на дъгата.Накрая пред него започнали да танцуват златните символи на формулата, която търсел. Това било Рейки. Доктор Усуи записал всичко и започнал да мисли

 как да използва това, което видял и научил

Той решил да лекува хората от предградията с Рейки. Първите му пациенти били млади хора, които нямали особени проблеми със здравето. Работел с тях по седмица. Възрастните изисквали повече време, за да стигнат до лечебната криза, след която започвали да се поправят бързо. Когато хората оздравявали, Усуи ги изпращал в храма, за да им дадат ново име и работа. А свещениците им говорели, че душата и духът са много по-важни, и че "нека докторът се занимава с физическите проблеми". За трите години, които прекарал в предградието, Усуи преживял много огорчения, срещнал се с много неблагодарни хора. Веднъж той срещнал от своите пациенти отново да скита отново немил-недраг и го попитал защо, а той отговорил: "О, аз работих почти една година от сутрин до вечер, но да бъда беден ми е по-лесно".

Усуи се хвърли на земята и се разплакал. Порядъчните хора работели по цял ден, а бедните не ценяли изцелението. Свещениците били прави: В началото е духът, след това - тялото.

Усуи решил да прекрати лечението на бедните и се върнал в манастира. Тук създал принципите на Рейки, които трябвало да спазва всеки лечител.

 

 

Принципите на Рейки

* Точно днес, не се сърди

* Точно днес не се безпокой

* Точно днес кажи думи на благодарност

* Уважавай своите родители, учители и по-възрастните

* Храни се с благодарност

* Точно днес живей честно

* Точно днес бъди добър към всичко живо

 

 

 

 

 

 

Рейки сеанс

 

 

 

 

 

Предаването на тази енергия води до изцелението на човека, при това резултатът, който често граничи с чудо, се постига благодарение на това, че Рейки е енергия, която лекува не само физическото тяло на човека, но действа също така и на емоционално и духовно ниво.

Без всякакви лекарства и други процедури, но и без да си противоречи с който и да е друг метод на лечение, Рейки води до изцеление дори и при най-сложните заболявания. Примери за това може да даде всеки, който активно се занимава с Рейки. Често Рейки е последната надежда за болния човек.

Рейки помага също така и на здравите хора при решаването на техните житейски проблеми и ускорява духовното им развитие. Сеанси с Рейки могат да се провеждат също и за животни и растения.

Рейки е една от най-лесно достъпните система за самолечение в алтернативната медицина. Ефектът от нея е: повишаване на съзиданието, намаляване на стреса и напрежението, отстраняване на причините за болестите, балансиране и усилване на енергията, пречистване, изцеление, удължаване на живота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвещение в Рейки

 

 

 

 

 

 

 

 

Системата Рейки предвижда три степени на обучение и усъвършенстване

 

Първата степен

на Рейки се заключава в четири посвещения на ученика, в резултат на което в него се открива Рейки канал и той става проводник на Универсалната Жизнена енергия. Учениците, посветени в Рейки първа степен, получават възможност да лекуват себе си и другите.

 

Втората степен

на Рейки дава на ученика енергетични "ключове", които се използват за лечение на ментално ниво и от разстояние. Затова се използват специални символи, които помагат Рейки да работи независимо пространството и времето,  т.е. в минало, настояще и бъдеще.

 

Третата степен

е посвещение, което довежда до пълна хармония и позволява да се получи свой индивидуален символ - "мастерски знак" и да се получи посвещение в ранг Мастер, Учител.

 

 

 

 

Възползвайте се от уникалната възможност да почувствате целебната сила на Рейки. Подарете на себе си и на вашите любими хора лечебен Рейки сеанс!

Подарете си посвещение в Рейки !

 

 

Информация за провежданите Рейки сеанси и обучение можете да получите на

тел. 02/4900835, 0878/824279, 0878824276 или тук

e-mail: office@vselena.co 

 

 

 

назад