вселена

 

Тайната сила на водата
Рейя Амалиле   
Издание на списание “Астрограция Хороскоп”,          цена 5 лв.   

Как да използваме силата на водата, за да бъдем щастливи в любовта, да имаме винаги пари, да получаваме от живота всичко, което ни е необходимо?

                                                                                               

 

От най-дълбока древност Природата е била възприемана като нещо одухотворено, защото силата на четирите основни елемента – вода, огън, земя, въздух – непосредствено влияела върху човешкото битие. Съвременната цивилизация е откъснала хората от природата, затова ние сме забравили въздействието на нейната сила, способна действително да реши нашите проблеми, при условие, че знаем как да постигнем единение с Майката Природа.
Понякога интуитивно разбираме, че съществуват определени места в природата, притежаващи необичаен енергиен потенциал, който е почти духовен. От дълбока древност тези територии са се избирали за разполагане на молитвени олтари. Смятало се, че тези места са божествени и там предците ни се предпазвали от злото чрез Ангели-хранители.
Най често тези места-олтари са разположени близо до река или водопад, защото в древността ги смятали за убежища на благородни феи и призраци, способни да отдават сила или пък да предпазват от злини нуждаещите се.
Водата представлява източник на живот, особено ако е чиста и протичаща. Водата е символ на душата.
В наши дни водата, с чиято помощ е извършен някакъв ритуал (не е задължително да е религиозен), се смята за осветена и се използва за ритуали като кръщенета, причестяване при православните. Но силата на водата е призната не само от православната вяра. Например болшинството индуски храмове са разложени в низините на река Ганг, защото реката се смята за олицетворение на богинята Ганга. Счита се, че речните води носят в своята същност shakti – необикновена женска енергия. Именно затова индийците придават голямо значение на потапянето в река Ганг. Те наливат вода от реката като я ползват после за различни ритуали, смятайки я за свещена. Ганг е най-желаното място-гроб за болшинството вярващи индийци, които желаят прахът на починалите да бъде разпръснат над нея след кремирането. Тази традиция се е спазила дори от най-великите хора на Индия – Индира Ганди, Джавахарлал Неру и др. В завещанията си те са пожелали след смъртта им техният прах да бъде разпръснат над водите на свещената Ганг. В Индия се вярва, че свещената вода на реката пречиства душат на починалите. На изток самата делта на Ганг представлява източник за общуване с най-висшата духовност: богомолците отиват в Гамук, място, където водите на Ганг избликват от повърхността на Хималайските планини, защото вярват, че ветровете и въздушните потоци, свистящи сред високите ледници, им носят вести от Боговете. В плитчините на реката на много места индийците коленичат и пускат по водите малки корабчета с написани молитви и пожелания.
Водата се смята за свързващо звено между различните равнища (нива) на Космоса, а също така като гранична черта, разделяща живота и смъртта. Древните гърци, например, почитайки Природата като съзидание на духовни сили, са вярвали, че някои реки представляват свързващо звено със задгробния свят. Такава за тях е река Акреон (на север от Елада), чието русло на някои места протича под земята.
По този начин се появила вярата, че водата притежава магически заряд, в който, уви, в днешно време почти никой не вярва. И все пак не напразно в продължение на хилядолетия се смята, че водата в езерата, изворите, кладенците носи със себе си магически заряд. Това е една велика, недостижима тайна, която чувстваме подсъзнателно, но не можем да обясним. Чувството на възраждане и духовно израстване, които ни предава водата, убеждава, че е необходимо да се вярва в мощта на този фундаментален елемент на име ВОДА. Той представлява уникален символ на душата и има различни форми и качества. Тя може да обладава силата на морските вълни, да бъде топла и нежна като летен дъжд, да бъде твърда и хладна като лед, мека и пухкава като свежия падащ сняг.
По време на суша хората са способни на крайност само за капка вода. Известно, че две трети от човешкия организъм се състои от вода, а три четвърти от Планетата Земя са покрити също с вода. И също както животът на земята е невъзможен без вода, така нашето тяло не би съществувало без душата. Религията и науката, които понякога си противоречат, в този случай са единни:
Водата е източник на живот на земята.
Всички религии използват водата като пречистващ елемент, който да има защитна и благословена роля. В древността хората вярвали в Богинята Майка, появяваща се от водата и създаваща живота на Земята. Човешкият ембрион се развива и нараства в утробата на майката, също плуващ във вода.
Ето защо аз вярвам, че водата е в състояние да реши много от нашите проблеми, защото съприкосновението с нея има същия ефект както при кръщението – пречистване, след което започва обновлението на живота. Тайната сила на водата може да бъде използвана от хората и за различни религиозни ритуали.
Рейя Амалиле

   

Камъкът за твоята душа
цена 10 лв.

Една уникална книга за вълшебния свят на камъните.
Любителите на приказките за каменните цветя отдавна очакват тази книга. Известната от малкия екран и от стотиците си публикации в периодичния печат Лидия Старикова най-сетне поднесе на своите читатели дългоочакваната книга. Авторката споделя схващането, че ние хората сме изградени от дух – който е вечен, от душа – която включва енергийните полета, които ние изграждаме и променяме през целия си живот, както лично , така и под въздействие от другите, и от тяло – материята, която съдържа дух и изгражда около себе си душа. Камъкът въздейства именно върху енергийните полета на човешкото биополе и въздействието може да бъде в положителна и в отрицателна насока.
„Камъкът за твоята душа” е единствената книга на български език
, чрез която читателите могат да намерят най-подходящите за своята душа и енергетика камъни. Втората част е посветена на астроминералогията, която дава информация кой камък е най-подходящ за съответната зодия. Особено ценна е книгата със своите приложения, които дават богата информация за подходящите за всеки човек амулети, талисмани, щастливи и лекуващи камъни.
В книгата има цветна снимка на малахит, която носи успокоение и стопяване на болката. Тя е заредена с енергията на авторката. А снимката на чароит, която е на предпоследната корица е заредена с лазерна квантова енергия и помага при медитация и за приемане на правилни и обосновани решения.
Поради спецификата на съдържанието си книгата се разпространява само от авторката и от редакцията на нашето списание.
Всеки, който си я закупи, ще я получи с червен печат, на който е изписано:
ЛИДИЯ СТАРИКОВА - С ЛЮБОВ.

 

Посланието на цифрите
Нели Колева
цена: 10 лв.

Използвани са термини характерни за нумерологията, като личен месец, лична година, девет годишен период от живота на човека, жизнен път, дата на раждане, които поставени в определени комбинации дават ясни и точни прогнози, касаещи важни аспекти в живота на човека-професионален, емоционален. Тълкуването на цифрите като вибрации, които са част от общите вибрации на Вселената ни дава възможност да опознаем себе си и предопределеността на съдбата ни чрез рождената дата. Бихме могли да разгадаем и мисията, с която сме родени. Всеки човек трябва да прозре истината, че има глобални събития в живота ни, които са предопределени още в мига на нашето раждане и те не подлежат на промени, и трансформации, независимо от нашето желание или не. Подробно и нагледно е обяснено как всеки един от нас, сам би могъл да изчисли вибрациите, в които попада, даващи му възможност не само за прозрение и просветление. Разглеждайки всяка една цифра като вибрация, в комбинация с останалите компоненти, можем да получим отговори на много от въпросите, касаещи нашето ежедневие. Тълкуването на нашата рождена дата и редица други вибрации, ни карат да бъдем по – предпазливи или спокойни за очакващите ни събития от земният ни път. Определено тогава пред нас ще има и по-малко въпроси – свързани с нашият професионален напредък, застой или емоционален и душевен баланс.

 

 

СЪВМЕСТИМОСТ И ПАРТНЬОРСТВО
ЛЮБОВТА ЧРЕЗ РОЖДЕНАТА ДАТА 
Нели Колева
цена: 7 лв.

Борави се с термини като: път на живота на човека, деветгодишен период, лична година, които се получават чрез математически изчисления и преобразования на деня, месеца и годината на раждане на личността. Личната година, в която попада всеки индивид може да даде информация с голям процент на достоверност относно: предстоящо влюбване, което се развива в сериозна, ангажираща връзка с любимия човек във времето напред и нейното трансформиране в съвместно живеене или брак; относно поява на флирт, привличане, опиянение, които също пораждат начало и развитие на връзка, дори продължителна, но без алтернатива за изграждане на дом, семейство, брак. Поради кръговрата на личните години от цифра 1 до числото 11, човек преминава няколко пъти в житейския си път както през благоприятните лични години, така също и през критичните. Благоприятните лични години са тези, които с голям % на събитийност дават възможност на индивида за поява на страстна и опияняваща връзка, завършваща с брак или съвместно живеене. Критичните лични години в живота на личността дават шанс за временно привличане и обвързване в партньорство, без тенденция за поемане на сериозни отговорности като изграждане на дом, семейство, деца. Тъй като в живота ни няма повторяемост на събития и ситуации, човек трябва мъдро и разумно да използва съдбовния шанс предоставен ни от появата на критичните години.

Книгите можете да закупите от тук

назад