вселена

Гадание със свещи

Първи начин
Вземете свещ, налейте в плоска чиния малко вода, налейте във водата разтопения восък, като мислите за своето желание. По фигурката може да гадаете своята бъдеща съдба. Фигурките могат да бъдат различни по форма: ако видите венец, скоро ще се ожените, ако видите змия е на болест, лебед – на добри вести, мелница – означава сплетни, подкова – щастие, корона – успех.


Втори начин
Вземете тънка църковна свещ и бял лист. Напишете на него името на своя жених или мъжа, който искате да ви обърне внимание. Запалете свещичката и излейте восъка върху хартията, където е написано името на жениха с думите: “Мила свещице, запали сърчицето на моя мил, Божия раб (името)”. Когато изгори цялата свещ, а восъкът изстине върху листа, внимателно го увийте в хартията и го носете постоянно със себе си. Човекът, за когото сте гадали, непременно ще ви отговори с взаимност или ще ви обикне още повече.

Трети начин
Върху неголям лист хартия напишете името на жениха. Запалете свещта и на нейния пламък изгорете листа с името. Мислено попитайте ще бъде ли този човек с вас. Съберете внимателно образуваната пепел в шепа. Точно в полунощ идете до прозореца, отворете го и покажете ръката с пепелта. Ако пепелта се издигне във въздуха и отлети от дланта ви, човекът, чието име сте написали, никога няма да бъде с вас. Ако пепелта остане в дланта ви, вие никога няма да се разделите.

Четвърти начин
Вземете две църковни свещи – за вас и вашия възлюбен. Когато стане точно полунощ, поставете свещите в чаши със сол, очертайте кръг с тебешир около чашите и кажете три пъти: “Нека да изгасне моята свещ, ако рабът Божий (името) има друга. Восък, огън и свещички, кажете ми цялата истина, нищо не крийте”. Запалете свещите. Ако вашата свещ угасне първа, то вашият жених има друга. Ако двете свещи горят, нямате повод за безпокойство – вашият мил ви е верен.

 

Назад