вселена

Космични технологии коригират биополето

Искате ли да сте здрави и успешни?
Приведете в ред своето биополе!


Всички ние прекрасно знаем, че днес нашата планета преживява екологична катастрофа. Тук ние ще говорим за нейни аспекти, които не се обсъждат обикновено.
По данни на експертите електромагнитното замърсяване в големите градове превишава фоновите природни показатели стотици хиляди пъти. Добре известно е, че електромагнитният смог е опасен. Но малко хора знаят, че той се съпътства от финополеви патогенни излъчвания с неелектромагнитна природа. Тези излъчвания са опасни с това, че предизвикват информационен хаос в биосферата на Земята и разрушават полевите структури на всичко живо, в това число и биополето на човека. Закономерен резултат от технократичния път на развитие на нашата цивилизация, който е много печален: на границата на двете хилядолетия човечеството попадна в катастрофа, която е прието да наричаме енергоинформационна.
Ениокатастрофата - това е коварен враг. Той е невидим и безшумен, няма нито вкус, нито мирис. Освен това е вездесъщ, от него не можем да избягаме, няма къде да се скрием - ние отвсякъде сме обкръжени с електроника и вече не можем да си представим живота без нея. Този враг подмолно, постепенно, но постоянно и настойчиво разрушава нашето биополе, лишава ни от жизнени сили, енергия и здраве.
Ениокатастрофата убива и нашето бъдеще - първи под нейните удари попадат децата! За нормален растеж и развитие на тях са им необходими нормални условия, в това число близки към естествените характеристики на околното полево пространство. Но опитът показва. че днес, особено в големите градове, това не може да се постигне без прилагане на специални средства за защита и корекция на биополето. Науката отдавна потвърди това, което прекрасно са знаели древните мъдреци и лечители: човекът не завършва там, където завършва неговата материална обвивка любимото физическо тяло. Крехкият механизъм на нашето тяло грижовно и надеждно е скътан от Създателя в защитния пашкул на биополето, за чието съществуване едва ли някой днес ще се наеме да спори. В биополето са вградени сложни структури, които управляват всички процеси в организма на човека и реализират неговите естествени способности за саморегулация и самовъзстановяване. Здравото Биополе - това е надежден фундамент и залог за нормален живот на човека.
За съжаление днес болното биополе" по-скоро е правило, отколкото изключение. Причината е в това, че нашето биополе просто не е подготвено към тези натоварвания. които изпитва всеки ден. Особено силно то страда" именно тогава, когато гледаме телевизия, работим на компютър. ползваме микровълнова печка или говорим по
GSМ-а, пътуваме в трамвая, тролейбуса или в метрото, летим в самолет или се трудим в заводския цех. Навсякъде, на работа и в бита, ни обкръжават електронни прибори и силово оборудване. В такива условия нашият организъм е принуден активно да се защитава. При това основното натоварване е именно върху биополето, което непрекъснато се сражава с бурните потоци на външните патогенни аномалии. За изпълнение на своите непосредствени функции по управлението на състоянието на организма на отслабените полеви структури просто не им стига нито време, нито сили - адаптационните способности на организма рязко спадат.
Последствията са очевидни и печални. Апатия, обща слабост, бърза уморяемост, главоболие и лошо разположение на духа, неврози и психози, болести на сърцето и съдовете, инсулти и инфаркти - това са постоянните спътници на съвременния човек, без да говорим за новите болести, които ортодоксалната медицина не само не може да лекува, но дори не може да диагностицира. Отслабеният организъм вече не е способен без таблетки да се адаптира към постоянно изменящите се условия!
Как да продължим да живеем? Как да помогнем на съвременния практически болен" човек? Не могат всички да избягат от цивилизацията и техническия прогрес и да се върнат в пещерите"! Но как да се лекуваме? От какво и по какъв начин да се защитаваме? Отговорът е очевиден: за достигане на здравословен и щастлив живот ние трябва да приведем в ред биополето си! Тъй като в условия на ениокатастрофа именно тоталният недостиг на жизнена енергия пречи на човека и обществото да живеят нормално. Ситуацията е парадоксална с това, че тази енергия никога и никъде не е изчезвала. Тя присъства в нашия свят в неограничено количество, но ние ползваме от нея нищожни количества. Защо ние не можем да получаваме това, което ни е предопределено свише?
Как да излезем от този омагьосан кръг? Трябва бързо да помогнем на биополето да се възстанови, да си спомни всичко, което то винаги прекрасно е знаело и умеело!
За решаването на тази не проста задача днес можем да използваме не само новите добре забравени стари" знания и методи за лечение, но и действително нови устройства. Такива устройства отстраняват или неутрализират патогенните енергоинформационни образувания, които постоянно присъстват в пространството около нас, а също така и в нашите полеви структури. Благодарение на това се създава благоприятна за биополето на човека среда, в която неговите управляващи структури започват да функционират много по-добре. В резултат организмът получава възможност без странична помощ постепенно да се възстанови чрез собствените си механизми за саморегулация.
Безусловно, всеки човек трябва да се грижи за своето биополе. Но за повишаване на ефективността и качественото решаване на тази неотложна задача в Лабораторията за йерархични информационни технологии беше разработено семейство от уникални устройства - биорезонансни енергоинформационни пиктографски модулатори. Работата по създаването и усъвършенстването на тези устройства започна в 1997 г. и не е спирала и до днес.
Ениомодулаторите на лабораторията - това са широкоспектърни модулатори на излъчванията на фините физични полета. Те се състоят от многослоен набор от информационно активни пиктограми. Тяхната работа се основава върху закономерности, които изучава науката на бъдещето - информационната физика.
За индивидуална употреба са предназначени ениомодулаторите КИТ-4, Бриз -3, Бриз-4, Факел, Кентавър, Нимфа, Святогор, Тигрис, Пилот, Родник, Бриз-С, Единорог.
Настенният Тигрис позволява ефективно да се неутрализират отрицателните въздействия на геопатогенните зони върху организма на човека и околната среда, а Бриз-7 - на продуктите и напитките, освобождава организма от шлаките, отстранява последиците от травми на опорно-двигателния апарат и много други.
Нимфа за стена подобрява не само енергийното обкръжение, но и психоемоционалния климат както в дома, така и на местоработата, а Родник е способен да прави чудеса с водата и любимите течности, както с хранително, така и с битово предназначение.
Последните разработки на лабораторията Бриз-С и Единорог притежават уникални възможности за самовъзстановяване на организма и подобряването на качеството на живота като цяло.
Особено внимание ще отделим на ениомодулатора Осминог. който се предназначава за отстраняване на патогенното въздействие върху организма на човека от битова и промишлена електроника. Присъствието на Осминога върху корпуса на телевизора или монитора на компютъра само за 15 минути съществено подобрява качеството на кръвта. Освен това, Осминог не само премахва психоемоционалното напрежение, възникващо при агресивно и некоректно подаване на материалите по телевизията, но и надеждно блокира широко известното неблагоприятно въздействие върху организма от мобилните телефони.
За проверка и контрол на работата на ениомодулаторите са проведени и се провеждат многобройни физико-химически и медико-биологични изследвания. Прилагат се както традиционните методи, така и различни методи на биорезонансната медицина.
Биохимичните изследвания на доктора по биология Банкова В. В. показаха съществено подобряване на качеството на клетъчната мембрана на еритроцитите, което създава прекрасни условия за ефективно функционално самовъзстановяване на организма.
Изследванията на доктора по медицина проф. Пономарьова В. В. показаха. че в резултат на взаимодействието с модулаторите значително се подобрява енергийното и функционалното състояние на организма, увеличава се физическата работоспособност и издръжливост, повишават се интелектуалните възможности, снижава се функционалната възраст.
Надеждно подобряване на работата на сърдечно-съдовата система е фиксирано при анализа на промяната на сърдечния ритъм по методиката на проф. Баевски Р. М. (повече от 1000 наблюдения). Безспорно подобряване на състоянието на организма е зафиксирано по метода на газоразрядната визуализация с помощта на ГРВ -Камера на Коротков. Проведените изследвания нагледно показват. че ефектът на взаимодействие на човешкия организъм с ениомодулаторите не е резултат от целенасочено самовнушение (т.нар. плацебо" - ефект).
Въз основа на резултатите от клиничните изследвания във Воронежката държавна медицинска академия Бурденко" са публикувани методични препоръки относно Повишаване на ефективността на комплексната терапия на сърдечно-съдовите заболявания чрез използване на биорезонансните информационни модулатори"., предназначени за практикуващи лекари-терапевти, кардиолози, физиотерапевти и др. В тях се посочва положителното влияние на ениомодулаторите върху качеството на живота на пациентите (настроение, сън, физическа издръжливост и активност, отношение към живота, преодоляване на депресията). Лекарите препоръчват ениомодулаторите като допълнително средство при артериална хипертония, исхемична болест на сърцето. стенокардия, постинфарктна кардиосклероза, захарен диабет 2-ри тип лека и средна тежест и други заболявания.
Опитът от многогодишните практически приложения и многочислените изследвания позволяват уверено да заявим, че ениомодулаторите на Лаборатория Инфотех помагат да се решат следните задачи:

Нормализация на енерго-информационния обмен на човешкия организъм със средата на обитаване на всички нива на взаимодействието;

Надеждна защита на биополето на човека в стандартни и екстремални ситуации;

Създаване на индивидуално насочени условия за целенасочена самокорекция на биополето;

Възстановяване на структурата и функцията на биополето и организма като цяло след физически и психоемоционални претоварвания, оперативно вмешателство или заболяване;

Информационно-енергийно и химически почистване на продуктите за хранене, вода и напитки, лекарствени средства и предмети за ежедневно ползване (дрехи, пари, бижута, козметика, битова химия и др.);

Ние можем смело да заявим, че постоянното взаимодействие с ениомодулаторите способства за:

Повишаване на имунитета и увеличаване на адаптационните възможности на организма, на първо място, за сметка на нормализиране на работата на сърдечно-съдовата система;

Стабилизация на психоемоционалното състояние и повишаване устойчивостта към психически натоварвания (подобрява се съня. снижава се раздразнителността и др.);

Повишаване на умствената и физическата работоспособност и издръжливост;

Възстановяване на организма след инфекциозни заболявания и екстремални натоварвания:

Подобряване на водно-солевия обмен и извеждане на продуктите на метаболизма, а също така намаляване на фармакологичната интоксикация;

Облекчаване на протичането на хронични заболявания и ускоряване на тяхното излекуване;

Съкращаване на сроковете за следоперационно и посттравматично възстановяване (особено на опорно-двигателния апарат).

Невъзможно е в този кратък материал да изброим всички положителни ефекти и практически приложения на ениомодулаторите. Тяхното главно достойнство се състои в това, че те създават благоприятни условия за развитието на човека, разкриват вътрешните ресурси на организма и способстват за пълната реализация на неговите собствени възможности.
 


назад